ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ลำปาง เขต 3 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา สพป.ลำปาง เขต 3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา สพป.ลำปาง เขต 3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง สพป.ลำปาง เขต 3 80.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง สพป.ลำปาง เขต 3 78.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.ลำปาง เขต 3 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ สพป.ลำปาง เขต 3 - -  
8 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน