ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสาแพะ สพป.ลำปาง เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งปง สพป.ลำปาง เขต 3 95.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ สพป.ลำปาง เขต 3 90.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าเหว สพป.ลำปาง เขต 3 67.48 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านสบฟ้า สพป.ลำปาง เขต 3 65.52 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป.ลำปาง เขต 3 64.48 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า สพป.ลำปาง เขต 3 62.24 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม สพป.ลำปาง เขต 3 61.64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา สพป.ลำปาง เขต 3 55.41 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านเปียงใจ สพป.ลำปาง เขต 3 - -  
11 โรงเรียนบ้านแพะ สพป.ลำปาง เขต 3 - -  

หมายเหตุ : โรงเรียนบ้านแพะ เข้าแข่งขัน แต่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ โรงเรียนศรีบุญเรือง โรงเรียนทัพป่าเส้า ไมม่ได้แสดงความจำนงการแข่งขัน แต่เข้าแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน