ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าเหว สพป.ลำปาง เขต 3 85.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าแขม สพป.ลำปาง เขต 3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา สพป.ลำปาง เขต 3 73.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านวังใหม่ สพป.ลำปาง เขต 3 72.33 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน