ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 95.39 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 76.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 75.83 เงิน 6  
7 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 75.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 75.58 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 72.58 เงิน 9  
10 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 71.92 เงิน 10  
11 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา สพป.ลำปาง เขต 3 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน