ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป.ลำปาง เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.ลำปาง เขต 3 74.3 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.ลำปาง เขต 3 73 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน