ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 85.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำจำ สพป.ลำปาง เขต 3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเลาสู สพป.ลำปาง เขต 3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป.ลำปาง เขต 3 80.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา สพป.ลำปาง เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 78.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 77.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ สพป.ลำปาง เขต 3 74.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.ลำปาง เขต 3 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ สพป.ลำปาง เขต 3 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 70.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง สพป.ลำปาง เขต 3 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป.ลำปาง เขต 3 60.5 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน สพป.ลำปาง เขต 3 60 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน