ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 89.87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำจำ สพป.ลำปาง เขต 3 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ สพป.ลำปาง เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่พริก สพป.ลำปาง เขต 3 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน สพป.ลำปาง เขต 3 75.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.ลำปาง เขต 3 72.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ สพป.ลำปาง เขต 3 70.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.ลำปาง เขต 3 70.37 เงิน 8  
9 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน