ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว สพป.ลำปาง เขต 3 90.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป.ลำปาง เขต 3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป.ลำปาง เขต 3 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.ลำปาง เขต 3 74.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ สพป.ลำปาง เขต 3 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวังใหม่ สพป.ลำปาง เขต 3 - -  
7 โรงเรียนบ้านเปียงใจ สพป.ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน