ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  
3 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  
4 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  
5 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  
6 โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  
7 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  
8 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  
9 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  
10 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  
11 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  
12 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน