ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป.ลำปาง เขต 3 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนอง สพป.ลำปาง เขต 3 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน สพป.ลำปาง เขต 3 34 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 26 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ สพป.ลำปาง เขต 3 26 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(มป.) สพป.ลำปาง เขต 3 24 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สพป.ลำปาง เขต 3 22 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านขาม สพป.ลำปาง เขต 3 20 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ สพป.ลำปาง เขต 3 20 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 20 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนบ้านเลาสู สพป.ลำปาง เขต 3 18 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านก่อ สพป.ลำปาง เขต 3 14 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.ลำปาง เขต 3 4 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ สพป.ลำปาง เขต 3 4 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านสบลี สพป.ลำปาง เขต 3 2 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านสาแพะ สพป.ลำปาง เขต 3 2 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน