ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 68 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป.ลำปาง เขต 3 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป.ลำปาง เขต 3 44.67 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าเหว สพป.ลำปาง เขต 3 40 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.ลำปาง เขต 3 34 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา สพป.ลำปาง เขต 3 33 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 22.67 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 20 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ สพป.ลำปาง เขต 3 16 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน