ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป.ลำปาง เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสาแพะ สพป.ลำปาง เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขาม สพป.ลำปาง เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา สพป.ลำปาง เขต 3 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป.ลำปาง เขต 3 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป.ลำปาง เขต 3 65 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน