ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ สพป.ลำปาง เขต 3 63 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ สพป.ลำปาง เขต 3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา สพป.ลำปาง เขต 3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ สพป.ลำปาง เขต 3 55 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(มป.) สพป.ลำปาง เขต 3 52 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน สพป.ลำปาง เขต 3 52 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ สพป.ลำปาง เขต 3 46 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าเหว สพป.ลำปาง เขต 3 45 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านสบลี สพป.ลำปาง เขต 3 44 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านก่อ สพป.ลำปาง เขต 3 41 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านสาแพะ สพป.ลำปาง เขต 3 39 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 36 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 34 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป.ลำปาง เขต 3 30 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 29 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.ลำปาง เขต 3 27 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.ลำปาง เขต 3 25 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน