ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 48 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.ลำปาง เขต 3 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ สพป.ลำปาง เขต 3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.ลำปาง เขต 3 44 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านเมืองตึง สพป.ลำปาง เขต 3 35 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 34 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.ลำปาง เขต 3 34 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา สพป.ลำปาง เขต 3 34 เข้าร่วม 6  
9 โรงเรียนบ้านก่อ สพป.ลำปาง เขต 3 32 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านปางดะ สพป.ลำปาง เขต 3 30 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านแป้น สพป.ลำปาง เขต 3 30 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป.ลำปาง เขต 3 28 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านสบลี สพป.ลำปาง เขต 3 27 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.ลำปาง เขต 3 23 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 21 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนไผ่งามวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 16 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน