ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน สพป.ลำปาง เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสบฟ้า สพป.ลำปาง เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองตึง สพป.ลำปาง เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา สพป.ลำปาง เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนปลายนาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี สพป.ลำปาง เขต 3 83 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สพป.ลำปาง เขต 3 81 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน