ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 82.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  
5 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 - -  
6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 - -  

หมายเหตุ : ร.ร.ทุ่งคาวิทยา ไม่ได้แสดงความจำนงเข้าร่วมแข่งขัน แต่เข้าระบบลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน