หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000012 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 14 21 18
2 000039 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 13 40 21
3 000022 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 33 46 40
4 000049 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 49 92 72
5 000088 โรงเรียนบ้านกล้วย 20 72 37
6 000052 โรงเรียนบ้านก่อ 18 29 25
7 000066 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 30 60 46
8 000089 โรงเรียนบ้านขาม 9 18 15
9 000064 โรงเรียนบ้านจ๋ง 4 5 4
10 000027 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 5 4 4
11 000028 โรงเรียนบ้านช่อฟ้าสาขาแม่จอกฟ้า 1 3 2
12 000057 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 15 23 21
13 000077 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(มป.) 19 44 29
14 000078 โรงเรียนบ้านดอนไชย 1 1 1
15 000087 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 2 4 3
16 000058 โรงเรียนบ้านถ้ำ 8 25 14
17 000040 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 13 29 23
18 000082 โรงเรียนบ้านทุ่ง 4 7 7
19 000059 โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 3 19 6
20 000060 โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 8 12 9
21 000061 โรงเรียนบ้านทุ่งปง 2 3 3
22 000046 โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 7 15 9
23 000023 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 0 0 0
24 000067 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 2 4 2
25 000073 โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 6 13 6
26 000053 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 9 19 16
27 000026 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 13 23 20
28 000076 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 8 12 9
29 000030 โรงเรียนบ้านนางาม 3 9 4
30 000029 โรงเรียนบ้านนาไหม้ 9 15 12
31 000074 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 16 43 25
32 000009 โรงเรียนบ้านปงคอบ 7 15 12
33 000035 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 11 40 22
34 000069 โรงเรียนบ้านปางดะ 8 11 8
35 000084 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 1 3 2
36 000068 โรงเรียนบ้านป่าเหว 22 65 27
37 000042 โรงเรียนบ้านป่าแขม 9 25 16
38 000070 โรงเรียนบ้านม่วง 7 25 14
39 000047 โรงเรียนบ้านวังมน 5 13 9
40 000050 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 16 38 26
41 000056 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 27 63 41
42 000019 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 22 50 33
43 000005 โรงเรียนบ้านสบฟ้า 15 34 26
44 000081 โรงเรียนบ้านสบลี 13 25 20
45 000010 โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 12 26 12
46 000008 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 24 39 35
47 000013 โรงเรียนบ้านสาแพะ 17 35 20
48 000071 โรงเรียนบ้านหนอง 5 11 8
49 000020 โรงเรียนบ้านหนองกอก 0 0 0
50 000002 โรงเรียนบ้านหนองนาว 8 24 9
51 000080 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 5 28 9
52 000043 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 14 26 19
53 000024 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 7 12 9
54 000004 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 9 30 13
55 000016 โรงเรียนบ้านเปียงใจ 10 29 20
56 000038 โรงเรียนบ้านเมืองตึง 7 17 9
57 000015 โรงเรียนบ้านเลาสู 8 19 10
58 000062 โรงเรียนบ้านเฮี้ย 3 18 8
59 000011 โรงเรียนบ้านแป้น 12 20 15
60 000075 โรงเรียนบ้านแพะ 14 22 14
61 000072 โรงเรียนบ้านแม่กองปิน 1 3 2
62 000051 โรงเรียนบ้านแม่พริก 11 32 17
63 000048 โรงเรียนบ้านแม่ม่า 2 4 3
64 000017 โรงเรียนบ้านแม่สุก 8 18 12
65 000034 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 21 41 29
66 000041 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 8 16 12
67 000045 โรงเรียนบ้านแม่หีด 3 3 3
68 000031 โรงเรียนบ้านแม่เบิน 4 13 7
69 000036 โรงเรียนบ้านแม่เย็น 1 2 2
70 000085 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 13 24 19
71 000007 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 10 33 20
72 000083 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 10 23 13
73 000018 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 11 41 21
74 000006 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 9 14 14
75 000086 โรงเรียนบ้านไร่ 21 48 31
76 000065 โรงเรียนปลายนาวิทยา 17 40 17
77 000021 โรงเรียนผาช่อวิทยา 35 61 52
78 000091 โรงเรียนภินิตย์อัฐพิทยา 12 31 13
79 000055 โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา 52 140 76
80 000054 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา 28 61 28
81 000037 โรงเรียนวังทองวิทยา 24 43 26
82 000044 โรงเรียนวังแก้ววิทยา 28 55 28
83 000014 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 53 91 61
84 000090 โรงเรียนหัวเมือง 11 25 12
85 000033 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 23 87 40
86 000063 โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน 14 23 18
87 000001 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 44 134 70
88 000025 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 37 100 53
89 000079 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 42 98 68
90 000032 โรงเรียนไผ่งามวิทยา 26 78 41
รวม 1241 2855 1777
4632

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สรวง ศรีแก้วทุม Email:suangsr@gmail.com T.081-5685296/งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]