หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 44 24 55.81% 9 20.93% 7 16.28% 3 6.98% 43
2 โรงเรียนร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา 52 23 48.94% 15 31.91% 3 6.38% 6 12.77% 47
3 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 37 21 60% 8 22.86% 1 2.86% 5 14.29% 35
4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 53 17 33.33% 15 29.41% 9 17.65% 10 19.61% 51
5 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 42 14 37.84% 13 35.14% 7 18.92% 3 8.11% 37
6 โรงเรียนวังทองวิทยา 24 14 70% 3 15% 1 5% 2 10% 20
7 โรงเรียนผาช่อวิทยา 35 12 40% 9 30% 3 10% 6 20% 30
8 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 33 12 48% 7 28% 1 4% 5 20% 25
9 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 22 12 60% 2 10% 5 25% 1 5% 20
10 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 49 11 26.19% 14 33.33% 7 16.67% 10 23.81% 42
11 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 21 11 55% 6 30% 2 10% 1 5% 20
12 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 23 11 47.83% 5 21.74% 4 17.39% 3 13.04% 23
13 โรงเรียนวังแก้ววิทยา 28 11 55% 3 15% 1 5% 5 25% 20
14 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 27 10 40% 10 40% 4 16% 1 4% 25
15 โรงเรียนปลายนาวิทยา 17 10 58.82% 2 11.76% 3 17.65% 2 11.76% 17
16 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 30 9 33.33% 12 44.44% 1 3.7% 5 18.52% 27
17 โรงเรียนไผ่งามวิทยา 26 9 40.91% 7 31.82% 2 9.09% 4 18.18% 22
18 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา 28 9 37.5% 3 12.5% 5 20.83% 7 29.17% 24
19 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 16 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
20 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 16 9 56.25% 2 12.5% 3 18.75% 2 12.5% 16
21 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 13 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
22 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 24 8 34.78% 5 21.74% 3 13.04% 7 30.43% 23
23 โรงเรียนบ้านสบฟ้า 15 8 53.33% 2 13.33% 4 26.67% 1 6.67% 15
24 โรงเรียนบ้านป่าเหว 22 7 31.82% 6 27.27% 6 27.27% 3 13.64% 22
25 โรงเรียนบ้านกล้วย 20 7 35% 6 30% 5 25% 2 10% 20
26 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(มป.) 19 6 33.33% 5 27.78% 3 16.67% 4 22.22% 18
27 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 13 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 13
28 โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 12 5 41.67% 7 58.33% 0 0% 0 0% 12
29 โรงเรียนบ้านสาแพะ 17 5 33.33% 4 26.67% 1 6.67% 5 33.33% 15
30 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
31 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
32 โรงเรียนบ้านหนองนาว 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
33 โรงเรียนบ้านไร่ 21 4 21.05% 11 57.89% 1 5.26% 3 15.79% 19
34 โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน 14 4 30.77% 4 30.77% 5 38.46% 0 0% 13
35 โรงเรียนบ้านก่อ 18 4 23.53% 4 23.53% 3 17.65% 6 35.29% 17
36 โรงเรียนบ้านแพะ 14 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 3 25% 12
37 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 13 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
38 โรงเรียนบ้านสบลี 13 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 4 30.77% 13
39 โรงเรียนบ้านป่าแขม 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
40 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 9 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
41 โรงเรียนบ้านขาม 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
42 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 8 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
43 โรงเรียนบ้านเมืองตึง 7 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
44 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 14 3 21.43% 8 57.14% 3 21.43% 0 0% 14
45 โรงเรียนบ้านแม่พริก 11 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 11
46 โรงเรียนภินิตย์อัฐพิทยา 12 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 11
47 โรงเรียนบ้านแป้น 12 3 25% 3 25% 5 41.67% 1 8.33% 12
48 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
49 โรงเรียนบ้านถ้ำ 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
50 โรงเรียนบ้านม่วง 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
51 โรงเรียนบ้านเลาสู 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
52 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
53 โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 7 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 7
55 โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 8 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 4 50% 8
56 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
57 โรงเรียนบ้านแม่เบิน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
58 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 11 2 22.22% 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 9
59 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 13 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 11
60 โรงเรียนหัวเมือง 11 2 20% 4 40% 4 40% 0 0% 10
61 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 14 2 16.67% 4 33.33% 3 25% 3 25% 12
62 โรงเรียนบ้านแม่สุก 8 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
64 โรงเรียนบ้านวังมน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
66 โรงเรียนบ้านหนอง 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
67 โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
68 โรงเรียนบ้านแม่ม่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 11 1 10% 7 70% 2 20% 0 0% 10
70 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 10 1 11.11% 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 9
71 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 15 1 7.14% 4 28.57% 3 21.43% 6 42.86% 14
72 โรงเรียนบ้านปงคอบ 7 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
73 โรงเรียนบ้านนาไหม้ 9 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 7
74 โรงเรียนบ้านนางาม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านเปียงใจ 10 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านทุ่ง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านแม่หีด 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านทุ่งปง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านเฮี้ย 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านช่อฟ้าสาขาแม่จอกฟ้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านแม่กองปิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านแม่เย็น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านปางดะ 8 0 0% 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 8
85 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านจ๋ง 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
87 โรงเรียนบ้านดอนไชย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สรวง ศรีแก้วทุม Email:suangsr@gmail.com T.081-5685296/งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]