หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5, 6 ห้อง ป.5/1 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5, 6 ห้อง ป.5/2 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5-6 ห้อง ป.5/1 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5-6 ห้อง ป.5/2 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5-6 ห้อง ป.6/1 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5-6 ห้อง ป.6/2 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5-6 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคารป.5-6 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5-6 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคารป.5-6 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ใต้ถุนอาคารป.5, 6 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ใต้ถุนอาคารป.5, 6 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
11 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
12 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
13 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
14 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
15 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สรวง ศรีแก้วทุม Email:suangsr@gmail.com T.081-5685296/งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]