หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5, 6 ห้อง ป.6/1 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5, 6 ห้อง ป6/1-2 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5,6 ห้อง ป6/2 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ใต้ถุนอาคารป.5, 6 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ใต้ถุนอาคารป.5, 6 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ห้องสมุด 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ห้องสมุด 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5, 6 ห้อง ป.6/1 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5, 6 ห้อง ป6/1-2 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5, 6 ห้อง ป6/2 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สรวง ศรีแก้วทุม Email:suangsr@gmail.com T.081-5685296/งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]