หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้อง สนามลูกเสือ 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ชั้น 4-6 ห้อง สนามลูกเสือ 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ศาลาเอนกประสงค์ 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ศาลาเอนกประสงค์ 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
7 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
-
8 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้อง ป.6 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
9 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้อง ป.5 20 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
10 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้อง ป.6 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
11 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้อง ป.5 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
12 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้อง ป.4 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
13 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้อง ป.4 20 ก.ย. 2555 09.00-12.00
-
14 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้อง ป.4 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
15 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้อง ป.4 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
-
16 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้อง ป.4 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-
17 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้อง ป.4 20 ก.ย. 2555 13.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สรวง ศรีแก้วทุม Email:suangsr@gmail.com T.081-5685296/งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]