สรุปเหรียญรางวัล สพป. กระบี่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังข์ทองวิทยา 46 6 5 3 57
2 อนุบาลกระบี่ 32 2 4 1 38
3 ราชประชานุเคราะห์๒ 30 13 7 6 50
4 อุตรกิจ 21 3 3 0 27
5 อนุบาลคลองท่อม 20 8 4 4 32
6 บ้านถ้ำโกบ 19 4 6 3 29
7 บ้านบางเจริญ 18 9 4 4 31
8 บ้านลำทับ 18 5 6 2 29
9 บ้านบางเหรียง 15 4 5 5 24
10 บ้านทุ่งปรือ 15 4 2 3 21
11 อ่าวลึก 14 6 4 1 24
12 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 14 5 3 2 22
13 เทศบาล3 ท่าแดง 14 5 1 2 20
14 บ้านห้วยเสียด 13 4 1 0 18
15 อนุบาลลำทับ 12 6 0 2 18
16 บ้านหนองจูด 11 2 4 1 17
17 บ้านบางเหียน 10 9 5 1 24
18 ชุมชนบ้านศาลาด่าน 10 3 8 4 21
19 คลองพน 10 3 4 3 17
20 บ้านคลองแห้ง 9 10 5 2 24
21 บ้านกอตง 9 4 4 1 17
22 ราชประชานุเคราะห์ 1 9 2 1 0 12
23 บ้านบากัน 8 17 5 1 30
24 บ้านคลองไคร 8 9 5 2 22
25 บ้านโคกหาร 8 0 3 0 11
26 บ้านคลองกำ 7 7 5 1 19
27 บ้านพรุดินนา 7 5 6 3 18
28 บ้านคลองยาง 7 5 2 2 14
29 บ้านเขาดิน 7 5 2 1 14
30 บ่อมะม่วง 7 3 2 2 12
31 โชคชัยกระบี่ 7 0 3 0 10
32 อนุบาลหนองทะเล 6 10 4 3 20
33 อนุบาลรามเดชา 6 8 3 0 17
34 อนุบาลคณาพร 6 7 3 3 16
35 บ้านควนต่อ 6 4 6 1 16
36 วัดเขาต่อ 6 4 3 0 13
37 บ้านย่านอุดม 6 2 2 0 10
38 บ้านหนองหลุมพอ 6 1 1 5 8
39 วัดโคกยาง 6 1 1 0 8
40 อิศรานุสรณ์ 6 0 1 1 7
41 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 5 7 7 5 19
42 บ้านคลองยวน 5 4 4 1 13
43 บ้านนาทุ่งกลาง 5 4 2 1 11
44 บ้านทับไทร 5 3 6 3 14
45 วัดโพธิ์เรียง 5 3 1 0 9
46 วัดบางเหลียว 5 2 3 0 10
47 ชุมชนบ้านเขากลม 5 1 9 3 15
48 บ้านไร่พัฒนา 5 1 0 0 6
49 บ้านหลังสอด 4 7 4 1 15
50 บ้านร่าปู 4 6 4 2 14
51 บ้านบางโสก 4 5 1 2 10
52 บ้านบางคราม 4 5 0 3 9
53 อนุบาลกานตราช 4 5 0 0 9
54 บ้านแหลมกรวด 4 4 4 4 12
55 บ้านเขาเทียมป่า 4 3 4 4 11
56 วิทยาประชาคม 4 3 4 3 11
57 บ้านโคกกลาง 4 3 1 2 8
58 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 4 2 3 2 9
59 บ้านนาวง 4 1 0 1 5
60 บ้านควนแดง 3 7 1 1 11
61 บ้านไหนหนัง 3 4 6 3 13
62 บ้านคลองหิน 3 4 4 2 11
63 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 3 4 4 1 11
64 บ้านทรายขาว 3 4 3 2 10
65 บ้านโคกคา 3 3 2 0 8
66 บ้านพรุเตย 3 2 5 0 10
67 บ้านมะม่วงเอน 3 2 2 2 7
68 บ้านคลองนิน 3 2 1 2 6
69 บ้านห้วยสาร 3 2 0 0 5
70 บ้านบางเตียว 3 1 2 2 6
71 บ้านบกห้อง 3 1 1 1 5
72 บ้านเขาดินประชาพัฒน์ 3 1 0 1 4
73 บ้านในยวน 3 0 4 2 7
74 บ้านท่าประดู่ 3 0 3 1 6
75 บ้านเกาะไทร(ลำทับ) 3 0 3 1 6
76 บ้านคลองใหญ่ 3 0 1 2 4
77 วัดไพรสณฑ์ 3 0 1 0 4
78 บ้านพระแอะ 2 5 9 5 16
79 บ้านน้ำร้อน 2 5 1 1 8
80 บ้านเกาะจำ 2 4 3 1 9
81 บ้านแหลมสัก 2 3 4 0 9
82 บ้านทุ่งเสม็ด 2 2 6 2 10
83 เจริญวิชช์ 2 2 4 2 8
84 เทศบาล1 ตลาดเก่า 2 2 2 2 6
85 บ้านโคกยูง 2 2 2 2 6
86 บ้านทับปริก 2 2 2 0 6
87 บ้านกลางมิตรภาพที่ 44 2 2 1 2 5
88 บ้านห้วยน้ำแก้ว 2 2 1 0 5
89 บ้านนาปง 2 2 0 1 4
90 ชุมชนวัดนาเหนือ 2 2 0 1 4
91 สันติวิทยา 2 2 0 1 4
92 บ้านร่าหมาด 2 1 5 1 8
93 บ้านทุ่งครก 2 1 2 2 5
94 บ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 2 1 1 2 4
95 บ้านทับพล 2 1 0 0 3
96 บ้านหลังโสด 2 1 0 0 3
97 บ้านอ่าวนาง 2 0 3 1 5
98 บ้านควนกลาง 2 0 2 0 4
99 บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 2 0 2 0 4
100 บ้านห้วยน้ำขาว 2 0 2 0 4
101 บ้านตลิ่งชัน 2 0 1 1 3
102 โภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 2 0 0 1 2
103 บ้านนานอก 2 0 0 1 2
104 บ้านหนองน้ำแดง 2 0 0 0 2
105 บ้านควนม่วง 1 4 3 1 8
106 วัดนทีมุขาราม 1 4 0 0 5
107 บ้านเขาฝาก 1 3 3 3 7
108 บ้านห้วยลึก 1 3 2 0 6
109 บ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 1 3 1 3 5
110 บ้านคลองหมาก 1 3 0 1 4
111 บ้านบางหอย 1 2 2 1 5
112 บ้านนาพรุ 1 2 1 1 4
113 คลองท่อมมิตรภาพที่ 160 1 2 1 1 4
114 บ้านลิกี 1 2 1 1 4
115 ราชประชานุเคราะห์ 37 1 2 1 0 4
116 วัดสถิตโพธาราม 1 2 1 0 4
117 บ้านคลองโตนด 1 2 0 1 3
118 บ้านเขาแก้ว 1 1 3 0 5
119 บ้านบกเก้าห้อง 1 1 2 0 4
120 วัดธรรมาวุธสรณาราม 1 1 2 0 4
121 บ้านควนใต้ 1 1 1 1 3
122 บ้านหนองจิก 1 1 1 1 3
123 บ้านโละใหญ่ 1 1 1 1 3
124 บ้านหินราว 1 1 1 0 3
125 บ้านทุ่ง 1 1 1 0 3
126 บ้านทุ่งนุ้ย 1 1 1 0 3
127 ไทยรัฐวิทยา ๕๓(บ้านคลองขนาน) 1 1 1 0 3
128 บ้านคลองปิ้ง 1 1 0 1 2
129 บ้านทุ่งสูง 1 1 0 0 2
130 บ้านเกาะกลาง 1 1 0 0 2
131 บ้านช่องไม้ดำ 1 1 0 0 2
132 บ้านท่ายาง 1 0 3 1 4
133 บ้านอ่าวลึกน้อย 1 0 3 1 4
134 บ้านคลองพวนประทีปบำรุง 1 0 2 2 3
135 บ้านคลองพระยา 1 0 1 0 2
136 บ้านห้วยพลู 1 0 1 0 2
137 บ้านโคกยอ 1 0 1 0 2
138 ทุ่งต้นปีก 1 0 1 0 2
139 บ้านคลองย่าหนัด 1 0 1 0 2
140 บ้านปากหรา 1 0 0 1 1
141 บ้านสะพานพน 1 0 0 0 1
142 บ้านคลองปัญญา 1 0 0 0 1
143 บ้านถ้ำเสือ 1 0 0 0 1
144 บ้านห้วยสาร(สาขาหน้าช่องฉันทนา) 1 0 0 0 1
145 บ้านเกาะปอ 1 0 0 0 1
146 บ้านเขาทอง 1 0 0 0 1
147 เทศบาล4 ปานุราช 1 0 0 0 1
148 วัดบ้้านนา 0 4 0 1 4
149 ชุมชนวัดหาดถั่ว 0 3 2 0 5
150 ทุ่งพะยอม 0 3 2 0 5
151 บ้านแหลมโพธิ์ 0 3 1 1 4
152 บ้านควน 0 2 3 2 5
153 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) 0 2 3 2 5
154 บ้านคลองม่วง 0 2 2 0 4
155 บ้านถ้ำเพชร 0 2 2 0 4
156 รุ่งอรุณศึกษา 0 2 1 1 3
157 บ้านหว่างคลอง 0 2 1 0 3
158 วัดเกาะลันตา 0 2 1 0 3
159 บ้านดินแดง 0 2 0 0 2
160 บ้านเกาะศรีบอยา 0 2 0 0 2
161 บ้านเขาตั้ง 0 2 0 0 2
162 บ้านนาเทา 0 1 3 0 4
163 บ้านห้วยยูง 0 1 2 1 3
164 บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ 0 1 2 0 3
165 บ้านคลองชะมวง 0 1 1 1 2
166 วัดภูมิบรรพต 0 1 1 1 2
167 ชุมชนบ้านท่ง 0 1 1 0 2
168 บ้านควนเกาะจันทร์ 0 1 1 0 2
169 บ้านดินนา 0 1 1 0 2
170 บ้านติงไหร 0 1 1 0 2
171 บ้านศาลาพระม่วง 0 1 1 0 2
172 บ้านเจ๊ะหลี 0 1 1 0 2
173 บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 0 1 1 0 2
174 บ้านหนองทะเล 0 1 0 3 1
175 บ้านเกาะปู 0 1 0 1 1
176 บ้านหินลูกช้าง 0 1 0 0 1
177 วัดพรุเตียว 0 1 0 0 1
178 บ้านกระบี่น้อย 0 1 0 0 1
179 บ้านควนโอ 0 1 0 0 1
180 บ้านเขางาม 0 1 0 0 1
181 บ้านคลองหวายเล็ก 0 0 4 1 4
182 พระราชบ้านเกาะพีพี 0 0 3 1 3
183 บ้านนางรอง 0 0 1 1 1
184 บ้านปากหยา 0 0 1 0 1
185 บ้านคลองทราย 0 0 1 0 1
186 บ้านคลองเตาะ 0 0 1 0 1
187 บ้านคลองแรด 0 0 1 0 1
188 บ้านดินแดงน้อย 0 0 1 0 1
189 บ้านทุ่งหยีเพ็ง 0 0 1 0 1
190 บ้านห้วยปริศนา 0 0 1 0 1
191 บ้านห้วยมัด 0 0 1 0 1
192 บ้านอ่าวน้ำ 0 0 1 0 1
193 ประทีปธรรมมูลนิธิ 0 0 1 0 1
194 วัดห้วยคราม 0 0 1 0 1
195 เทศบาลอ่าวลึกใต้ 0 0 1 0 1
196 บ้านห้วยพลูหนัง 0 0 0 2 0
197 บ้านเขาสามหน่วย 0 0 0 1 0
198 อุทยานศึกษากระบี่ 0 0 0 1 0
199 บ้านคลองประสงค์ 0 0 0 1 0
200 บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 0 0 0 1 0
201 บ้านเขาล่อม 0 0 0 1 0
202 บ้านในทับ 0 0 0 1 0
203 บ้านเกาะไทร 0 0 0 0 0
204 บ้านคลองท่อมเหนือ 0 0 0 0 0
205 บ้านไสโป๊ะ 0 0 0 0 0
รวม 724 453 393 211 1,781