หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กระบี่ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 60 46 76.67% 6 10% 5 8.33% 3 5% 60
2 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 39 32 82.05% 2 5.13% 4 10.26% 1 2.56% 39
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒ 62 30 53.57% 13 23.21% 7 12.5% 6 10.71% 56
4 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 32 21 70% 4 13.33% 2 6.67% 3 10% 30
5 โรงเรียนอุตรกิจ 28 21 77.78% 3 11.11% 3 11.11% 0 0% 27
6 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 39 20 55.56% 8 22.22% 4 11.11% 4 11.11% 36
7 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 42 19 51.35% 9 24.32% 5 13.51% 4 10.81% 37
8 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 33 19 57.58% 5 15.15% 6 18.18% 3 9.09% 33
9 โรงเรียนบ้านลำทับ 34 19 59.38% 5 15.63% 6 18.75% 2 6.25% 32
10 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 28 16 61.54% 5 19.23% 3 11.54% 2 7.69% 26
11 โรงเรียนบ้านบางเหรียง 31 16 51.61% 4 12.9% 5 16.13% 6 19.35% 31
12 โรงเรียนอ่าวลึก 26 14 56% 6 24% 4 16% 1 4% 25
13 โรงเรียนเทศบาล3 ท่าแดง 22 14 63.64% 5 22.73% 1 4.55% 2 9.09% 22
14 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 22 14 73.68% 4 21.05% 1 5.26% 0 0% 19
15 โรงเรียนบ้านบางเหียน 30 13 46.43% 9 32.14% 5 17.86% 1 3.57% 28
16 โรงเรียนอนุบาลลำทับ 20 12 60% 6 30% 0 0% 2 10% 20
17 โรงเรียนบ้านหนองจูด 20 12 63.16% 2 10.53% 4 21.05% 1 5.26% 19
18 โรงเรียนบ้านกอตง 21 11 52.38% 4 19.05% 4 19.05% 2 9.52% 21
19 โรงเรียนบ้านทรายขาว 21 11 52.38% 4 19.05% 4 19.05% 2 9.52% 21
20 โรงเรียนบ้านคลองกำ 34 10 41.67% 8 33.33% 5 20.83% 1 4.17% 24
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 17 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
22 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 26 10 38.46% 3 11.54% 9 34.62% 4 15.38% 26
23 โรงเรียนคลองพน 20 10 50% 3 15% 4 20% 3 15% 20
24 โรงเรียนบ้านคลองไคร 32 9 34.62% 10 38.46% 5 19.23% 2 7.69% 26
25 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 26 9 34.62% 10 38.46% 5 19.23% 2 7.69% 26
26 โรงเรียนบ้านคลองยาง 20 9 45% 7 35% 2 10% 2 10% 20
27 โรงเรียนบ้านบากัน 33 8 25.81% 17 54.84% 5 16.13% 1 3.23% 31
28 โรงเรียนบ้านโคกหาร 11 8 72.73% 0 0% 3 27.27% 0 0% 11
29 โรงเรียนบ้านพรุดินนา 24 7 33.33% 5 23.81% 6 28.57% 3 14.29% 21
30 โรงเรียนบ้านเขาดิน 15 7 46.67% 5 33.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
31 โรงเรียนบ้านบางโสก 16 7 46.67% 5 33.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
32 โรงเรียนบ้านเขาฝาก 18 7 38.89% 4 22.22% 4 22.22% 3 16.67% 18
33 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 13 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
34 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 16 7 46.67% 3 20% 3 20% 2 13.33% 15
35 โรงเรียนบ่อมะม่วง 14 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
36 โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 12 7 58.33% 0 0% 4 33.33% 1 8.33% 12
37 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 11 7 70% 0 0% 3 30% 0 0% 10
38 โรงเรียนอนุบาลหนองทะเล 23 6 26.09% 10 43.48% 4 17.39% 3 13.04% 23
39 โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 18 6 35.29% 8 47.06% 3 17.65% 0 0% 17
40 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 28 6 24% 7 28% 7 28% 5 20% 25
41 โรงเรียนอนุบาลคณาพร 19 6 31.58% 7 36.84% 3 15.79% 3 15.79% 19
42 โรงเรียนบ้านควนต่อ 17 6 35.29% 4 23.53% 6 35.29% 1 5.88% 17
43 โรงเรียนวัดเขาต่อ 15 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 13
44 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง 14 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
45 โรงเรียนบ้านย่านอุดม 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
46 โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 13 6 46.15% 1 7.69% 1 7.69% 5 38.46% 13
47 โรงเรียนวัดโคกยาง 10 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
48 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
49 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
50 โรงเรียนบ้านร่าปู 22 5 27.78% 7 38.89% 4 22.22% 2 11.11% 18
51 โรงเรียนบ้านคลองยวน 21 5 33.33% 5 33.33% 4 26.67% 1 6.67% 15
52 โรงเรียนบ้านทับไทร 18 5 29.41% 3 17.65% 6 35.29% 3 17.65% 17
53 โรงเรียนวัดบางเหลียว 12 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
54 โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม 19 5 27.78% 1 5.56% 9 50% 3 16.67% 18
55 โรงเรียนบ้านหลังสอด 16 4 25% 7 43.75% 4 25% 1 6.25% 16
56 โรงเรียนบ้านบางคราม 13 4 33.33% 5 41.67% 0 0% 3 25% 12
57 โรงเรียนอนุบาลกานตราช 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
58 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 20 4 25% 4 25% 4 25% 4 25% 16
59 โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 13 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 1 7.69% 13
60 โรงเรียนบ้านโคกคา 11 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 11
61 โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า 18 4 26.67% 3 20% 4 26.67% 4 26.67% 15
62 โรงเรียนวิทยาประชาคม 18 4 28.57% 3 21.43% 4 28.57% 3 21.43% 14
63 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
64 โรงเรียนบ้านห้วยสาร 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
65 โรงเรียนบ้านในยวน 11 4 36.36% 1 9.09% 4 36.36% 2 18.18% 11
66 โรงเรียนบ้านนาวง 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
67 โรงเรียนบ้านควนแดง 12 3 25% 7 58.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
68 โรงเรียนบ้านไหนหนัง 17 3 18.75% 4 25% 6 37.5% 3 18.75% 16
69 โรงเรียนบ้านคลองหิน 13 3 23.08% 4 30.77% 4 30.77% 2 15.38% 13
70 โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 10 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
71 โรงเรียนบ้านพรุเตย 11 3 30% 2 20% 5 50% 0 0% 10
72 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
73 โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน 9 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
74 โรงเรียนบ้านทับปริก 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
75 โรงเรียนบ้านคลองนิน 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
76 โรงเรียนบ้านลิกี 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
77 โรงเรียนบ้านบางเตียว 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
78 โรงเรียนบ้านบกห้อง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
79 โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
80 โรงเรียนบ้านเกาะไทร(ลำทับ) 7 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 7
81 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
82 โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านพระแอะ 22 2 9.52% 5 23.81% 9 42.86% 5 23.81% 21
84 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 10 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
85 โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง 12 2 20% 4 40% 4 40% 0 0% 10
86 โรงเรียนบ้านเกาะจำ 10 2 20% 4 40% 3 30% 1 10% 10
87 โรงเรียนบ้านแหลมสัก 12 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 9
88 โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 14 2 16.67% 2 16.67% 6 50% 2 16.67% 12
89 โรงเรียนเจริญวิชช์ 11 2 20% 2 20% 4 40% 2 20% 10
90 โรงเรียนเทศบาล1 ตลาดเก่า 12 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
91 โรงเรียนบ้านโคกยูง 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
92 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
93 โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
94 โรงเรียนบ้านนาปง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
95 โรงเรียนสันติวิทยา 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
96 โรงเรียนบ้านร่าหมาด 9 2 22.22% 1 11.11% 5 55.56% 1 11.11% 9
97 โรงเรียนบ้านทุ่งครก 8 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
98 โรงเรียนบ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
99 โรงเรียนบ้านทับพล 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านหลังโสด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านอ่าวนาง 6 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
102 โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง 6 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
103 โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 5 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านควนกลาง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
107 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านนานอก 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
109 โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
110 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านควนม่วง 9 1 11.11% 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 9
112 โรงเรียนวัดนทีมุขาราม 6 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
113 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
114 โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 10 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
115 โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ 160 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
116 โรงเรียนบ้านคลองหมาก 11 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
117 โรงเรียนบ้านบางหอย 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
118 โรงเรียนบ้านนาพรุ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
119 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
120 โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านคลองโตนด 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
122 โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านควนใต้ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
124 โรงเรียนบ้านหนองจิก 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
125 โรงเรียนบ้านโละใหญ่ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
126 โรงเรียนบ้านทุ่ง 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านหินราว 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
130 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๓(บ้านคลองขนาน) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
132 โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านทุ่งสูง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านท่ายาง 5 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
136 โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย 5 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
137 โรงเรียนบ้านคลองแรด 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านโคกยอ 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
139 โรงเรียนทุ่งต้นปีก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านคลองพระยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
143 โรงเรียนบ้านปากหรา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
144 โรงเรียนบ้านคลองปัญญา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านสะพานพน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านห้วยสาร(สาขาหน้าช่องฉันทนา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านเกาะปอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านเขาทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนเทศบาล4 ปานุราช 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนวัดบ้้านนา 5 0 0% 4 80% 0 0% 1 20% 5
154 โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
155 โรงเรียนทุ่งพะยอม 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
156 โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ 6 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
157 โรงเรียนบ้านควน 9 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 7
158 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) 7 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 7
159 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
160 โรงเรียนบ้านถ้ำเพชร 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
161 โรงเรียนรุ่งอรุณศึกษา 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
162 โรงเรียนบ้านหว่างคลอง 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
163 โรงเรียนวัดเกาะลันตา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
164 โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านดินแดง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านเขาตั้ง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านนาเทา 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
168 โรงเรียนบ้านห้วยยูง 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
169 โรงเรียนบ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
170 โรงเรียนบ้านคลองชะมวง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
171 โรงเรียนวัดภูมิบรรพต 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
172 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านดินนา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านติงไหร 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
178 โรงเรียนบ้านหนองทะเล 5 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
179 โรงเรียนบ้านเกาะปู 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
180 โรงเรียนวัดพรุเตียว 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านกระบี่น้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านควนโอ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านเขางาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 5 0 0% 0 0% 4 80% 1 20% 5
186 โรงเรียนพระราชบ้านเกาะพีพี 5 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
187 โรงเรียนบ้านนางรอง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
188 โรงเรียนบ้านปากหยา 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านคลองเตาะ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านห้วยมัด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
196 โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
197 โรงเรียนวัดห้วยคราม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
198 โรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
200 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
201 โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
202 โรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
203 โรงเรียนบ้านเขาล่อม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
204 โรงเรียนบ้านในทับ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
205 โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
206 โรงเรียนบ้านเกาะไทร 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
207 โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
208 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net (สพป.กระบี่ ภัทชรี คีรินทร์)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]