หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ โรงเรียนอุตรกิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ โรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   15 พ.ย. 2555   16 พ.ย. 2555   17 พ.ย. 2555   18 พ.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 พ.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เต้นท์หน้าอาคาร2-3 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
2 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ใต้อาคาร4 ห้อง เวทีเล็ก 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
3 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ห้องเรียนอาคาร3 ห้อง ห้อง322-323 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป
4 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 1 ห้อง 111 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 14 - 20
09.00 เป็นต้นไป
2 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) หน้าอาคาร 2 (เต็นท์) 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 14 - 20
09.00 เป็นต้นไป
3 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง สมุด ICT 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 14 - 20
09.00 เป็นต้นไป
4 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร5 ห้อง ประชุม 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 14 - 20
09.00 เป็นต้นไป
5 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร2 ห้อง ประชุม 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 14 - 20
09.00 เป็นต้นไป
6 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 135 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 14 - 20
09.00 เป็นต้นไป
7 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 133 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 14 - 20
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 17 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 17 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 17 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีเล็ก 17 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 17 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
6 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 17 พ.ย. 2555 16.00-18.00
7 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 17 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
8 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวทีกลาง 17 พ.ย. 2555 19.00-20.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่(เดิม) คอมฯชั้น 2 ห้อง คอมฯชั้น2 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-13.30
2 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด คอมฯ3 ห้อง คอมฯ3 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
3 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด คอมฯชั้น 2 ชั้น 2 ห้อง คอมฯชั้น2 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-11.30
4 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด คอมฯ2 ห้อง คอมฯ 2 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-15..30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร4 ห้อง 431 17 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
13.00 เป็นต้นไป
2 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร4 ห้อง 432 17 พ.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net (สพป.กระบี่ ภัทชรี คีรินทร์)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]