หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ โรงเรียนอุตรกิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ โรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 121 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 1 ห้อง 121 15 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 122 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 123 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 1 ห้อง 123 15 พ.ย. 2555 13.00-16.00
-
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 124 15 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 1 ห้อง 113 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 114 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 123 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 124 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 1 ห้อง 132 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 121 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร1 ห้อง 122 16 พ.ย. 2555 09.00-12.00
-
14 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net (สพป.กระบี่ ภัทชรี คีรินทร์)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]