หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ณ โรงเรียนอุตรกิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ โรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.30
-
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.30
-
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.30
-
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.30
-
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.30
-
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.30
-
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.30
-
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.30
-
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 432 15 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.30
-
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.30
-
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432-433 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00
-
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434-435 16 พ.ย. 2555
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net (สพป.กระบี่ ภัทชรี คีรินทร์)
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]