ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกกจาน สพป. เลย เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือ สพป. ยโสธร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคึ สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน สพป. เลย เขต 2 - -  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 3 - -  
6 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  
7 โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  
8 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -  
9 โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป. สกลนคร เขต 3 - -  
10 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -  
11 โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป. เลย เขต 1 - -  
12 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -  
13 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านขัวแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  
15 โรงเรียนบ้านคูบอน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 - -  
16 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. อุดรธานี เขต 2 - -  
17 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -  
18 โรงเรียนบ้านนาเตียง สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
19 โรงเรียนบ้านนาเยีย สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 - -  
20 โรงเรียนบ้านป่าแแหนหนองไร่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 - -  
21 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 - -  
22 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 - -  
23 โรงเรียนบ้านสร้างหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
24 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  
25 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -  
26 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -  
27 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม สพป. อุดรธานี เขต 1 - -  
28 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 - -  
29 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 - -  
30 โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -  
31 โรงเรียนบ้านเจาเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 - -  
32 โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป. หนองคาย เขต 1 - -  
33 โรงเรียนบ้านแก้ง 2 สพป. มุกดาหาร เขต 1 - -  
34 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -  
35 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  
36 โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 - -  
37 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
38 โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม สพป. บึงกาฬ เขต 1 - -  
39 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 - -  
40 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 - -  
41 โรงเรียนบ้านไพล สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -  
42 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  
43 โรงเรียนภูมิวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 - -  
44 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ สพป. ยโสธร เขต 2 - -  
45 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
46 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -  
47 โรงเรียนวัดบันไดม้า สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  
48 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 - -  
49 โรงเรียนวัดหนองครก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 - -  
50 โรงเรียนหนองบัวกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -  
51 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 - -  
52 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
53 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  
54 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  
55 โรงเรียนอนุบาลปะคำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -  
56 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 - -  
57 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
58 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -  
59 โรงเรียนเมืองนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 - -  
60 โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
61 โรงเรียนแก้งหลักด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน