ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนข่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโคกวิชัย สพป. อุดรธานี เขต 4 93 ทอง 4  
7 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 93 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. นครราชสีมา เขต 3 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนแกด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู สพป. ขอนแก่น เขต 3 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 10  
13 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง 10  
14 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 2 89 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88 ทอง 17  
18 โรงเรียนบึงพญาปราบ สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. อุดรธานี เขต 1 87 ทอง 18  
20 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 79 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านบ่อดิน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. อุดรธานี เขต 3 73 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 69 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า สพป. มุกดาหาร เขต 1 69 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 65 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. ยโสธร เขต 1 60 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 60 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน