ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงหลบ สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านนาตราว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านภูเขาลาด สพป. นครราชสีมา เขต 1 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านชายทุ่ง สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 74.5 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 72.5 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 71.5 เงิน 17  
18 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 71 เงิน 18  
20 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 70.5 เงิน 20  
21 โรงเรียนโนนไทย สพป. นครราชสีมา เขต 5 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนชุมชนแก้งคำ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 68.5 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านสดำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 68.5 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 66.5 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 62.5 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านกระถุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 62.5 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป. อุดรธานี เขต 4 62.5 ทองแดง 25  

หมายเหตุ : ลำดับที่ 4 และลำดับที่ 26 คะแนนรวม 86 เท่ากัน คณะกรรมการพิจารณาตามเกณฑ์ ข้อ 1 ได้ 33.5 เท่ากัน จึงพิจารณาเกณฑ์ข้อ 2 ได้ 26 และ 26.5 ตามลำดับ จึงตัดสินให้ ลำดับที่ 26 รร.บ้านดงหลบ ได้เป็นที่ 3

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน