ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 76.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 76 เงิน 5  
7 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร เขต 1 75.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 74.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72.5 เงิน 11  
12 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 72.5 เงิน 11  
13 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 72.5 เงิน 11  
14 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 71.5 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 69.5 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร (วิภาคย์วิทยากร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69.5 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 68 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 67.5 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนมงคลกุลวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 66.5 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 66.5 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 66.5 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนบ้านทัพไทย สพป. สุรินทร์ เขต 2 66 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 65.5 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. นครราชสีมา เขต 6 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 64.5 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 63.5 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 63 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านนาขนัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 61.5 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 61.5 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนไผ่สีสุก สพป. นครราชสีมา เขต 3 61.5 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนบ้านแพงวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 60.5 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 59.5 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 59 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ สพป. เลย เขต 2 59 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนภูมิวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 59 เข้าร่วม 37  
40 โรงเรียนสันตยานันท์ สพป. นครพนม เขต 1 58.5 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 58 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สพป. อุดรธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 56.5 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 56 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 55.5 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 55 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนวัดหินมงคล สพป. นครราชสีมา เขต 2 54 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 53.5 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. ขอนแก่น เขต 3 53 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 52 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 52 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 51.5 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 51.5 เข้าร่วม 52  
54 โรงเรียนบ้านโคกนิยม สพป. บึงกาฬ เขต 1 50.5 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. ขอนแก่น เขต 5 49 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 49 เข้าร่วม 56  
58 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 47.5 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 46.5 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 46 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) สพป. ยโสธร เขต 2 45 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน