ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร เขต 1 71 เงิน 6  
8 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 71 เงิน 6  
9 โรงเรียนบ้านดงแสนสุข สพป. อุดรธานี เขต 3 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหันใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 3 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 69 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนดอนปอวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลปะคำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 67 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 65 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 65 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านอาวอย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 64 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุดรธานี เขต 2 63 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 63 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 62 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา สพป. บึงกาฬ เขต 1 62 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 62 ทองแดง 23  
27 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 62 ทองแดง 23  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 61 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 61 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 61 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 60 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านปอพราน สพป. นครราชสีมา เขต 2 60 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 60 ทองแดง 31  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน สพป. เลย เขต 2 59 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 59 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 59 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนบ้านกุดกุง สพป. ยโสธร เขต 1 58 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 58 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 58 เข้าร่วม 38  
41 โรงเรียนหนองโตง สพป. สุรินทร์ เขต 1 58 เข้าร่วม 38  
42 โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรฯ) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 57 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 57 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 57 เข้าร่วม 42  
45 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 56 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านกองนาง สพป. หนองคาย เขต 1 55 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 55 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 46  
49 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 55 เข้าร่วม 46  
50 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 54 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 54 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 54 เข้าร่วม 50  
53 โรงเรียนบ้านโคกกะชาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 54 เข้าร่วม 50  
54 โรงเรียนบ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" สพป. สกลนคร เขต 1 53 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 52 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 52 เข้าร่วม 55  
57 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 51 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯ สพป. อุดรธานี เขต 4 50 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองหมี สพป. ยโสธร เขต 2 50 เข้าร่วม 58  
60 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 49 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต 3 39 เข้าร่วม 61  

หมายเหตุ : ....

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน