ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านรุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 86 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 19  
21 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านปะนอยไถง สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 21  
25 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80 ทอง 21  
26 โรงเรียนเมืองเดช สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 21  
27 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 78 เงิน 27  
29 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 27  
30 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 76 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 73 เงิน 32  
33 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯ สพป. อุดรธานี เขต 4 72 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 65 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 3 64 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 63 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร เขต 1 60 ทองแดง 38  

หมายเหตุ : คะแนน 0.01 เป็นคะแนนในระบบที่เพิ่มให้โรงเรียนที่กรรมการตัดสินให้เป็นที่ 3 เพื่อให้โปรแกรมรับรู้ว่าเป็นที่ 3 และจะตัดเข้าสู่การแข่งขันระดับชาติโดยอัตโนมัติ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน