ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพยอม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก สพป. อุดรธานี เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดจิก สพป. อุดรธานี เขต 2 89.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.67 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกะปาด สพป. มุกดาหาร เขต 1 88.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้้านตะเคียนบังอีง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.33 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 84.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. นครพนม เขต 1 82.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านกุดจับ สพป. อุดรธานี เขต 4 80.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.67 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 79.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 77.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านสะง้อ สพป. บึงกาฬ เขต 1 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 74 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 73.76 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองอรุณ สพป. ขอนแก่น เขต 3 73.33 เงิน 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน