ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโจดม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนน) สพป. สุรินทร์ เขต 2 70 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน