ผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
เดี่ยวแคน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครพนม เขต 2 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. ขอนแก่น เขต 5 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 94.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไทยสมพร สพป. อุดรธานี เขต 2 94.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนเคียวนำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 94 ทอง 6  
8 โรงเรียนนาศรีนวล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 93.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 93.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. นครพนม เขต 1 90.33 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านบาระแนะ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 89.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา สพป. บึงกาฬ เขต 1 87.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา สพป. สกลนคร เขต 3 86.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.67 ทอง 20  
22 โรงเรียนเทศบาลอำนาจ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 86.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนไพรัตน์วิทยา (ชุมชนนาข่า) สพป. อุดรธานี เขต 1 83.67 ทอง 27  
28 โรงเรียนกระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 83.33 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป. ขอนแก่น เขต 3 82 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 7 81 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านผาตั้ง สพป. หนองคาย เขต 1 80.67 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 80.67 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78.67 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร เขต 1 77.67 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77 เงิน 35  
36 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 76 เงิน 36  
37 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75.67 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านดู่ท่งคำบอน สพป. ยโสธร เขต 1 74.67 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 74.33 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 74.33 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 74 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 73.67 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 73.67 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 72 เงิน 45  
46 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 71 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 67.67 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน สพป. เลย เขต 2 66.67 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ สพป. สกลนคร เขต 1 65 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านวังปลาโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน