ผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
เดี่ยวแคน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองอารัมย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 97.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า สพป. มหาสารคาม เขต 3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ สพป. บึงกาฬ เขต 1 96.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง 5  
7 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 96 ทอง 5  
8 โรงเรียนผ่านบางอนุสรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 96 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 95.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าล้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 93.67 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหวาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 93.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว สพป. นครพนม เขต 2 93 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเลิงคา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 93 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านโคกคอน สพป. หนองคาย เขต 1 93 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม (พนมวิทยาคาร) สพป. นครพนม เขต 1 92.67 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง 21  
22 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ สพป. อุดรธานี เขต 3 89.5 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุดรธานี เขต 2 89.5 ทอง 23  
25 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 89.5 ทอง 23  
26 โรงเรียนสำราญสุข สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง 26  
27 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 88.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88 ทอง 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ ๘๔ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 28  
33 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 28  
34 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 87.67 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) สพป. สกลนคร เขต 1 87.67 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร เขต 1 87.5 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87.5 ทอง 36  
38 โรงเรียนศิลาโป่งคำ สพป. ขอนแก่น เขต 4 87.5 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านนาโป่ง สพป. เลย เขต 1 87 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านบึงพระ สพป. นครราชสีมา เขต 2 86.67 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.5 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองกาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านแหล่งหนู สพป. ยโสธร เขต 1 85.67 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. ยโสธร เขต 2 85.5 ทอง 45  
46 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 85.33 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สพป. เลย เขต 3 85 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.67 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.67 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84.5 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) สพป. นครราชสีมา เขต 5 84.5 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 52  
53 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 81.67 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81.33 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านลังโกม สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.33 ทอง 57  
58 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 58  
59 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 65 ทองแดง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน