ผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 93.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม (พนมวิทยาคาร) สพป. นครพนม เขต 1 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหวาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลอำนาจ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านพยอม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ สพป. บึงกาฬ เขต 1 91.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังปลาฝา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนตะมุน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88.5 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนแสบง สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.5 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 87.5 ทอง 15  
17 โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.25 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 86.25 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.75 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. อุดรธานี เขต 2 85.25 ทอง 22  
23 โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84.75 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84.75 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ สพป. อุดรธานี เขต 3 84.5 ทอง 25  
26 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84.5 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83.5 ทอง 27  
28 โรงเรียนชุมชนส่องดาว สพป. สกลนคร เขต 2 83.25 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 83.25 ทอง 28  
30 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.5 ทอง 30  
31 โรงเรียนนายอวัฒนา สพป. สกลนคร เขต 1 82.25 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านราชมุนี สพป. ยโสธร เขต 1 82 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านท่าสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81.75 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านด่านมน สพป. มุกดาหาร เขต 1 81.5 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81.5 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านคอนกาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81.25 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 3 81.25 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 81.25 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.75 ทอง 40  
41 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 80.25 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.25 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80.25 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง สพป. หนองคาย เขต 1 79.5 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ สพป. ยโสธร เขต 2 79.25 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านคกเลา สพป. เลย เขต 1 79 เงิน 46  
47 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 78.75 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78.75 เงิน 47  
49 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 77.75 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านคำผง สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครพนม เขต 2 77 เงิน 50  
52 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) สพป. นครราชสีมา เขต 5 73.75 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 73.75 เงิน 53  
55 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 73.75 เงิน 53  
56 โรงเรียนบ้านกระสัง สพป. สุรินทร์ เขต 3 73 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 72.75 เงิน 57  
58 โรงเรียนพระธาตุขามแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 4 72.75 เงิน 57  
59 โรงเรียนบ้านหนองไห สพป. ขอนแก่น เขต 2 72 เงิน 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน