ผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 96.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 95.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า สพป. นครราชสีมา เขต 1 95.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป. อุดรธานี เขต 2 95 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา สพป. สกลนคร เขต 3 94.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง 9  
10 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 94 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านสัมป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 93.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป. ขอนแก่น เขต 3 93.75 ทอง 11  
13 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 93.5 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง สพป. สุรินทร์ เขต 3 93.25 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนโพนทราย สพป. มุกดาหาร เขต 1 93 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 93 ทอง 15  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92.75 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 92.5 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านคอนกาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92.25 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91.75 ทอง 20  
21 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 91.5 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 91.5 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองมดแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 91.25 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91.25 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 91.25 ทอง 23  
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.25 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 91 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 91 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ เขต 1 91 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 90.75 ทอง 30  
31 โรงเรียนบึงคำคู สพป. นครราชสีมา เขต 5 90.25 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 90.25 ทอง 31  
33 โรงเรียนพิกุลทอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 90.25 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านผาตั้ง สพป. หนองคาย เขต 1 89.5 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89.5 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านเค็ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89.25 ทอง 37  
38 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 89.25 ทอง 37  
39 โรงเรียนนาศรีนวล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88.5 ทอง 39  
40 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.5 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 88.25 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 87.5 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านวังฮาง สพป. อุดรธานี เขต 3 87.25 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.25 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.5 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 84.5 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านดู่ท่งคำบอน สพป. ยโสธร เขต 1 83.25 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.25 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน สพป. อุดรธานี เขต 1 80 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านโพง สพป. ยโสธร เขต 2 76.25 เงิน 53  
54 โรงเรียนหนองบัวใน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 73.5 เงิน 54  
55 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 72.75 เงิน 55  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน