ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคำด้วง สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโนนแกด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80 ทอง 8  
11 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 2 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 71 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน