ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 90.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคำครตา สพป. ยโสธร เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านกวางดีด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87.66 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 2 87.66 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านอาบช้าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87.66 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านไผ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนดงเย็น สพป. อุดรธานี เขต 3 84.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกเล้า สพป. อุดรธานี เขต 2 84.33 ทอง 17  
19 โรงเรียนนาคูณวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83.66 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่พิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 83.33 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร สพป. สกลนคร เขต 1 83.33 ทอง 20  
23 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค สพป. นครราชสีมา เขต 1 83.33 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 สพป. มุกดาหาร เขต 1 82.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า สพป. อุดรธานี เขต 4 81.66 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านเขอนสักตอประดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 3 78.33 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77.33 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 73.66 เงิน 31  
32 โรงเรียนโคกม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 5 72.62 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 72.33 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 72 เงิน 34  
35 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68.66 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 67.33 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจฯ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 67 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านปวงตึก สพป. สุรินทร์ เขต 3 67 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 61.33 ทองแดง 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน