ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
แกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส สพป. เลย เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมรสะเพียรชัย) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. บึงกาฬ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 2 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน(อ.หนองบัวระเหว) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 93 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 93 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านกุดฉิม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) สพป. ยโสธร เขต 2 91 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านดอน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 91 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านท่าไค้ สพป. มุกดาหาร เขต 1 91 ทอง 10  
15 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ สพป. เลย เขต 1 91 ทอง 10  
16 โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ สพป. ยโสธร เขต 1 91 ทอง 10  
17 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 91 ทอง 10  
18 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 10  
19 โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านแขมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 19  
22 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านบุญช่วย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 89 ทอง 23  
25 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านสระภู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88.75 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านโคกก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.75 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 88 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านโคกไทร สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 28  
33 โรงเรียนบ้านนาเพียง สพป. นครพนม เขต 2 87.75 ทอง 33  
34 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87.75 ทอง 33  
35 โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 35  
36 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.75 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านสนาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86.75 ทอง 36  
38 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 86.75 ทอง 36  
39 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86.75 ทอง 36  
40 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 86.5 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.5 ทอง 40  
42 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86.25 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย สพป. อุดรธานี เขต 3 86 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.25 ทอง 44  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านห้วยแคน สพป. สกลนคร เขต 1 84.5 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84 ทอง 47  
48 โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 83.75 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านคลองเสือ สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.25 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 2 83 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.5 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.75 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองตุ สพป. อุดรธานี เขต 1 81.5 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 81.25 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านโนนภูทอง สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านหันน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 3 80.75 ทอง 58  
59 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 80.25 ทอง 59  
60 โรงเรียน ตชด.บ้านป่งคอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน