ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงถาวร สพป. สุรินทร์ เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 93 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง 8  
10 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านเตาไห สพป. ยโสธร เขต 2 88 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านปะโค สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านโนนแกด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 18  
21 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ เขต 1 85 ทอง 18  
22 โรงเรียนชุมชนวังทอง สพป. อุดรธานี เขต 3 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 22  
24 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 25  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน