ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเก้งเต็ก สพป. นครราชสีมา เขต 2 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตราชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 93.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนซู่เอ็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 92.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 92.33 ทอง 8  
11 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 4 91.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 91.66 ทอง 12  
14 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาชาย(มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สพป. ขอนแก่น เขต 1 91.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.66 ทอง 15  
16 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89.66 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง สพป. ยโสธร เขต 2 88.66 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. อุดรธานี เขต 4 88.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว สพป. มหาสารคาม เขต 3 88.33 ทอง 18  
20 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก สพป. หนองคาย เขต 1 88.33 ทอง 18  
21 โรงเรียนเคียวนำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88.33 ทอง 18  
22 โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.66 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 87.66 ทอง 22  
24 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.66 ทอง 22  
25 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 87.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 26  
27 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 26  
28 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85.66 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านท่าข่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.66 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85.66 ทอง 28  
31 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 85.66 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านดง (บึงไทรวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 4 85.33 ทอง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านขาม สพป. สกลนคร เขต 3 84.66 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. อุดรธานี เขต 3 84.66 ทอง 34  
36 โรงเรียนเจริญวิทยา สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 84.66 ทอง 34  
37 โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.33 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84 ทอง 38  
40 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ สพป. หนองคาย เขต 2 83.66 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร สพป. อุดรธานี เขต 2 83.66 ทอง 41  
43 โรงเรียนกรุณาศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.33 ทอง 43  
44 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.33 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. อุดรธานี เขต 1 83 ทอง 45  
48 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย สพป. เลย เขต 1 82.33 ทอง 48  
49 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.33 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.66 ทอง 50  
51 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา สพป. บึงกาฬ เขต 1 81.66 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81.33 ทอง 52  
53 โรงเรียนห้วยหานประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.66 ทอง 54  
55 โรงเรียนแงงกวง สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 55  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน