ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 90.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 87.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.75 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน สพป. สกลนคร เขต 3 87.75 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87.75 ทอง 4  
8 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 87.75 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 87.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87.5 ทอง 9  
11 โรงเรียนหนองเต่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86.5 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก สพป. ยโสธร เขต 2 86.5 ทอง 12  
14 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 86.5 ทอง 12  
15 โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86.25 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ สพป. บึงกาฬ เขต 1 85.75 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85.5 ทอง 18  
19 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85.25 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.25 ทอง 19  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองการะโก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85 ทอง 21  
24 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร เขต 1 85 ทอง 21  
25 โรงเรียนศรีขวัญเมือง สพป. อุดรธานี เขต 3 85 ทอง 21  
26 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง สพป. นครราชสีมา เขต 2 84.75 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.5 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84 ทอง 28  
30 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 83.75 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 32  
36 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 82.75 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 82.5 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.5 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 82.5 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.25 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82.25 ทอง 40  
42 โรงเรียนปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82.25 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.25 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 81 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80.5 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80.5 ทอง 45  
47 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79.5 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านโนนโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 79.5 เงิน 47  
49 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 79.5 เงิน 47  
50 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 79.25 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79.25 เงิน 50  
52 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 79.25 เงิน 50  
53 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.5 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 55  
57 โรงเรียนบ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 70.5 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 70 เงิน 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน