ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 90.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองโสนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 89.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89.4 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 88.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 88.6 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 88.4 ทอง 12  
13 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 88.4 ทอง 12  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.8 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลชำนิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 87.8 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 87.6 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87.6 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง สพป. ยโสธร เขต 1 86.8 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.8 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.2 ทอง 21  
22 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 85.2 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 23  
24 โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84.4 ทอง 24  
25 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.2 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ เขต 1 83.8 ทอง 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) สพป. ยโสธร เขต 2 83 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านนาวัว สพป. เลย เขต 2 82.8 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 82.8 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร เขต 1 81.8 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81.6 ทอง 31  
32 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 81.4 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 81.2 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.8 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80.6 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80.4 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.2 เงิน 37  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 38  
39 โรงเรียนช่องแมวพิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 0 เข้าร่วม  
40 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 - -  
41 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
42 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน