ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 92.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า สพป. เลย เขต 2 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวบึง สพป. อุดรธานี เขต 1 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังยางวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. มุกดาหาร เขต 1 90.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 90.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 89.2 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89.2 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป. นครพนม เขต 2 88.8 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 88.6 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลชำนิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88.6 ทอง 14  
16 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88.4 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88.4 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88.4 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านระเริง สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.2 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.2 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 88.2 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.2 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านนาเรียง สพป. ขอนแก่น เขต 4 87.8 ทอง 25  
26 โรงเรียนด่านใต้วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87.6 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านดงหลวง สพป. สกลนคร เขต 1 87.6 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.6 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.6 ทอง 26  
30 โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว สพป. หนองคาย เขต 1 87.4 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87.2 ทอง 31  
32 โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 32  
34 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 86.8 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86.4 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านโจรก สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.4 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านน้ำพร สพป. เลย เขต 1 86.2 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านม่วงดง สพป. อุดรธานี เขต 2 86.2 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.2 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 3 86.2 ทอง 37  
41 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 86.2 ทอง 37  
42 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 593) สพป. นครราชสีมา เขต 1 85.8 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน สพป. ยโสธร เขต 2 85.8 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.8 ทอง 43  
46 โรงเรียนบ้านคำฮี สพป. ยโสธร เขต 1 85.6 ทอง 46  
47 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 85.4 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.4 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านดอมตูมดอนโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.2 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านนาต้อง สพป. บึงกาฬ เขต 1 85.2 ทอง 49  
51 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.2 ทอง 49  
52 โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม สพป. ขอนแก่น เขต 3 85 ทอง 52  
53 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 84.8 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านขะเนก สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.8 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84.6 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 84.6 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.4 ทอง 57  
58 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน สพป. สกลนคร เขต 3 83.8 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 83.8 ทอง 58  
60 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 83.6 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82.4 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน