ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพป. บึงกาฬ เขต 1 97.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 6 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สพป. อุดรธานี เขต 2 87.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย สพป. เลย เขต 1 87.5 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดหนองตะครอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด สพป. นครราชสีมา เขต 5 77.5 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหัวงัว (แท่นศิลาวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 77.5 เงิน 13  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านตากอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 75 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านหนองฮะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 15  
19 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 15  
20 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน 15  
21 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 72.5 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 72.5 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 72.5 เงิน 21  
24 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 72.5 เงิน 21  
25 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 72.5 เงิน 21  
26 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 70 เงิน 26  
27 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 70 เงิน 26  
28 โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร เขต 1 70 เงิน 26  
29 โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. ยโสธร เขต 1 70 เงิน 26  
30 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 70 เงิน 26  
31 โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย สพป. อุดรธานี เขต 3 70 เงิน 26  
32 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป. นครราชสีมา เขต 2 70 เงิน 26  
33 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 26  
34 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 70 เงิน 26  
35 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 26  
36 โรงเรียนบ้านมะค่างาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 26  
37 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 70 เงิน 26  
38 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 70 เงิน 26  
39 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อ.ภักดีชุมพล) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 26  
40 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70 เงิน 26  
41 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 70 เงิน 26  
42 โรงเรียนบ้านหัวบึง สพป. อุดรธานี เขต 1 70 เงิน 26  
43 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 70 เงิน 26  
44 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 70 เงิน 26  
45 โรงเรียนบ้านโนนขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 26  
46 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 70 เงิน 26  
47 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 26  
48 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 26  
49 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70 เงิน 26  
50 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 62.5 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 62.5 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 62.5 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 60 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 60 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 60 ทองแดง 53  
56 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. ยโสธร เขต 2 60 ทองแดง 53  
57 โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 60 ทองแดง 53  
58 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง 53  
59 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 60 ทองแดง 53  
60 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 60 ทองแดง 53  
61 โรงเรียนโคกคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 60 ทองแดง 53  

หมายเหตุ : เนื่องจากคณะกรรมการรวมคะแนนคลาดเคลื่อน จึงขอยกเลิกประกาศฉบับเดิม และใช้ฉบับนี้แทน ผู้ประสานงาน นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ 088-5957945

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน