ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง สพป. บึงกาฬ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขี้นาค สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 94 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. อุดรธานี เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองโตง สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. ยโสธร เขต 1 88 ทอง 12  
14 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 12  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านจันทน์ สพป. อุดรธานี เขต 3 87 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 17  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร เขต 1 85 ทอง 22  
23 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85 ทอง 22  
24 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านนาโส่ สพป. ยโสธร เขต 2 85 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านรุน สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 22  
27 โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 22  
28 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 85 ทอง 22  
29 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85 ทอง 22  
30 โรงเรียนบ้านห้วยมุุ่น สพป. เลย เขต 3 85 ทอง 22  
31 โรงเรียนบ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 22  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 32  
33 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯ สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านปอพราน สพป. นครราชสีมา เขต 2 84 ทอง 32  
36 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(อ.เอราวัณ) สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 32  
37 โรงเรียนบ้านโคกลาด สพป. อุดรธานี เขต 1 84 ทอง 32  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 38  
42 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 38  
43 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 38  
44 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. เลย เขต 1 82 ทอง 44  
45 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82 ทอง 44  
46 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82 ทอง 44  
47 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 44  
48 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านยางทะเล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 48  
51 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81 ทอง 48  
52 โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง 48  
53 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 53  
54 โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80 ทอง 53  
55 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 53  
56 โรงเรียนบ้านตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 53  
57 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 53  
58 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 53  
59 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 53  
60 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 53  
61 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน