ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา สพป. บึงกาฬ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบาก2 สพป. มุกดาหาร เขต 1 75 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านบุญช่วย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 75 เงิน 4  
7 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 65 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 65 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 60 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 12  
16 โรงเรียนบ้านแข้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 60 ทองแดง 12  
17 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60 ทองแดง 12  
18 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 12  
19 โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 55 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 55 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 55 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 55 เข้าร่วม 19  
23 โรงเรียนบ้านสระประทีป สพป. นครราชสีมา เขต 3 55 เข้าร่วม 19  
24 โรงเรียนบ้านอาวอย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 55 เข้าร่วม 19  
25 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 55 เข้าร่วม 19  
26 โรงเรียนบ้านโนนเลียง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 55 เข้าร่วม 19  
27 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 55 เข้าร่วม 19  
28 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 55 เข้าร่วม 19  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป. ยโสธร เขต 1 50 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 5 50 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 50 เข้าร่วม 29  
32 โรงเรียนบ้านท่างาม สพป. สกลนคร เขต 3 50 เข้าร่วม 29  
33 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 50 เข้าร่วม 29  
34 โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน สพป. อุดรธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 29  
35 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 50 เข้าร่วม 29  
36 โรงเรียนบ้านโคกนาโก สพป. ยโสธร เขต 2 50 เข้าร่วม 29  
37 โรงเรียนบ้านโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 50 เข้าร่วม 29  
38 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 50 เข้าร่วม 29  
39 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 50 เข้าร่วม 29  
40 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 45 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านน้ำพร สพป. เลย เขต 1 45 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 45 เข้าร่วม 40  
43 โรงเรียนบ้านร่องคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 45 เข้าร่วม 40  
44 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 45 เข้าร่วม 40  
45 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 45 เข้าร่วม 40  
46 โรงเรียนบ้านห้วยมุุ่น สพป. เลย เขต 3 45 เข้าร่วม 40  
47 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 45 เข้าร่วม 40  
48 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 1 45 เข้าร่วม 40  
49 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 45 เข้าร่วม 40  
50 โรงเรียนนาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 10 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 10 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนบ้านดงแสนสุข สพป. อุดรธานี เขต 3 10 เข้าร่วม 50  
53 โรงเรียนบ้านนาพู่ สพป. อุดรธานี เขต 1 10 เข้าร่วม 50  
54 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 10 เข้าร่วม 50  
55 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 10 เข้าร่วม 50  
56 โรงเรียนบ้านวังตามัว สพป. นครพนม เขต 1 10 เข้าร่วม 50  
57 โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 10 เข้าร่วม 50  
58 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 10 เข้าร่วม 50  
59 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 10 เข้าร่วม 50  
60 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 10 เข้าร่วม 50  
61 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 10 เข้าร่วม 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน