ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
A Math ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำพร สพป. เลย เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) สพป. นครราชสีมา เขต 5 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนท่าลาด สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนนาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนคูณ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. อุดรธานี เขต 3 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านบุญช่วย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม สพป. สกลนคร เขต 3 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 68 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 64 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 63 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 62 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 61 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 60 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 58 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 57 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 56 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 55 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. บึงกาฬ เขต 1 54 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 53 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านห้วยมุุ่น สพป. เลย เขต 3 52 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 51 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 50 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 49 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 48 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านบาก2 สพป. มุกดาหาร เขต 1 47 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) สพป. สุรินทร์ เขต 2 46 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 45 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 44 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ืทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 43 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านตากอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 42 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 41 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 2 40 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 39 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 38 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 37 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 36 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 35 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 34 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 33 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข สพป. อุดรธานี เขต 1 32 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 31 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 30 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. ยโสธร เขต 1 29 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน